Właścicielem praw autorskich do wykorzystanej grafiki jest:
PAWS, Inc.